IT-medarbejder.dk

695 aktive IT-jobs

Hurtig og gratis IT-jobformidling

1057 aktive CV'er

 

 

Kreativ IT konsulent

Kreativ teknisk Oracle Konsulent

Præsentation:

Jeg har arbejdet med IT i mere end 16 år, hos de fleste store danske leverandører af administrative, finansielle og databasebaserede systemer.

Jeg er i stand til hurtigt at skaffe mig overblik over komplicerede teknologier og systemer.

Jeg har hovedsageligt arbejdet med distribuerede systemer under anvendelse af relationelle databaser som Oracle, MS SQL Server og DB2 UDB med programmering i sprog i C-familien: C, C++, php, Java etc.

Jeg har især stor erfaring med PL/SQL, integration til Oracle E-business Suite, datawarehouse, performanceoptimering af databaser, performance tuning af stored procedures; PL/SQL pakker, databasemodellering og HTML.

Nuværende opgaver:

Oracle konsulent, Senior Developer

Opbygning, vedligehold og drift af Oracle baseret datawarehouse over værdipapirhandlerne i nordens største financielle virksomhed.

Forrige stilling:

Freelance Oracle konsulent hos NNIT.
Opbygning af Oracle baseret datawarehouse med automatisk performance tuning (dynamisk dataafhængig partitionering), herunder integration med Oracle Clinical.

Desuden opgaver i Oracle Reports, Oracle Discoverer og custom.pll, samt vedligehold og drift af andre financielle Oracle-baserede systemer.

Freelance Oracle Konsulent hos TDC.
Integrations- og udviklingsopgaver i PL/SQL og Unix shellscripts, samt vedligehold, drift og support i forbindelse med større ERP-løsning (Oracle E-business suite). Hovedsageligt indenfor modulerne AP, AR, GL, PO og HR.

Udvikling af Contract Management system med integration til Oracle E-business suite.

Udvikling af Oracledelen af internetbaseret serviceportal.

Endvidere administration og integration af personaledata til brug i førnævnte applikationer.

Freelance Oracle konsulent hos Mærsk Data. Udvikling af PL/SQL pakker, e-business suite integration og java applikationer udviklet i jDeveloper.

Ansat i Digiquant. Java, C, C++ og PL/SQL udvikling.

Konsulent i Danware Data med Unibank, BG Bank og E-trade som kunder. Udvikling af børshandelssystemer i C/C++ og V.

Ansat i CSC. Konsulent på Tinglysningsprojektet. Udvikling i Adabas/Natural. System Management på Open VMS og Unix.

Ansat i KMD. Arbejdede med MR-LØN og MR-PAS. Udvikling i C/C++.

Systemadministrator i Energiministeriet. Systemadmin på DEC1 platformen. Unix. Migrering af C-programmer fra VMS til Unix.

Kernekompetencer:

PL/SQL, Unix shellscripts, Toad, SQL Developer, Databasedesign databasemodellering og databaseoptimering, Oracle, C/C++, Joomla, Magento, php, Java, HTML, XML, MS SQL Server, DB2 UDB, Linux, Unix, Windows, ITIL certificeret.

Jeg er resultatorienteret, struktureret, energisk og omhyggelig.
Jeg trives godt med at arbejde i et aktivt og kreativt udviklingsmiljø. Jeg er meget analytisk, kan lide at løse problemer og har det godt med komplekse problemstillinger.


*********************************************************

Creative technical Oracle Consultant


Presentation:

I have been in the IT business for more than 16 years, working with several of the largest danish vendors of administrative and financial, database driven systems.

I am used to get myself a quick overview of complicated systems.

Mostly I have been working with distributed systems, based on relational databases as Oracle, MS SQL Server and DB2 UDB.

I have a long working experience in DB development on Oracle, especially with SQL and PL/SQL coding, developing stored procedures/triggers etc., integration modules to Oracle E-business Suite, optimizing database performance, database modeling.

I have also been programming in HTML and languages in the C-family; C, C++, Java etc

Current position:

Oracle Consultant.

Construction, maintenance and management of an Oracle based Trade Datawarehouse regarding all trades (of stocks, bonds etc.) in one of the largest financial companies in Scandinavia.

Former position:

Oracle freelance Consultant.

Integration and development in PL/SQL and Unix shellscripts, maintenance and support of a large ERP solution based on Oracle E-business suite. Mainly using the modules AP, AR, GL, PO og HR.

Development of the database part of a Contract Management system with integration to Oracle E-business suite.

Development of the Oracle part of an intranet based service portal.

Database modeling and PL/SQL development on an Oracle based datawarehouse with automatic performance tuning (dynamical data dependent partitioning).

Also minor tasks in Oracle Reports, Oracle Discoverer and custom.pll, and maintenance and management of other financial Oracle based systems.

Core competences:

PL/SQL, Unix shellscripts, Toad, SQL Developer, Database design, database modellering, database optimization, C/C++, Java, HTML, XML, Oracle, MS SQL Server, DB2 UDB, Joomla, Magento, Linux, Unix, Windows, ITIL Foundation certified.

I am creative, structured, proactive and results oriented.

I am very analytic and enthusiastic, and I like to solve complex problems.


Køn: Mand

Fødselsår: 1961

Følgende arbejdstid søges: Freelance.

Arbejdssted: Alle lande.

Hjemmeside: vmadeit.com

CV'et er sidst ændret: 19-08-2013.

  Kontakt vedkommende

  Print

  Tilbage