IT-medarbejder.dk

695 aktive IT-jobs

Hurtig og gratis IT-jobformidling

1057 aktive CV'er

 

 

Projektleder

Konsulenten er en erfaren prince2 certificeret IT projektleder med fokus på styring af projekter i store og komplekse organisationer – herunder ekspertkompetencer indenfor forretningsanalyse, behovsafdækning, leverandørstyring samt økonomistyring.

Har i det sidste ĂĽr arbejdet i det offentlige med monopolbrudsprogrammet.

Arbejdede intensivt med virksomhedstransition i to ĂĽr fra 2014-2015. Herunder stor erfaring med migrering, risikoanalyse, kontraktforhandling samt implementering og drift.

Konsulenten er meget stærk analytisk, en dygtig facilitator og har med stor succes deltaget i projektopstart i forbindelse med behovsafdækning og projekt estimering – herunder udarbejdelse af business cases.

Esben er ekspert indenfor risikoanalyse og har stĂŚrke kompetencer indenfor Cost Management, kontraktforhandling og budgetstyring.

Konsulenten er Scrum Master certificeret og har ledet flere større agile projekter – senest i 2017.

Uddannelse/ Certificeringer
Uddannelse
2014 Master i program- og projektledelse (ITU)
2002 LĂŚrer (Zahle Seminarium)

Certificeringer / Kurser
2013 Strategisk projektledelse (ITU)
2013 Avanceret Projektledelse (ITU)
2013 Professional Scrum Master
2013 Excel/Word VBA programmering
2012 Formidling og metode (ITU)
2012 Projektledelse (ITU)
2011 Prince2
2010 ITIL V3
2008 IT-instruktøruddannelse og certificering i Herskin-metoden
2006 PĂŚdagogisk it-vejlederuddannelse


Kompetencer
- Projektledelse / Koordinering
Erfaren projektleder med syv ĂĽrs erfaring inden for ledelse af IT-projekter - herunder fokus pĂĽ bĂĽde Scrum og Prince2. Har erfaring med konsolidering, opgradering, ny-implementering og drift

- Business Cases / Kravspecifikation
Stor erfaring med behovsafdĂŚkning/analyse - herunder erfaring med udarbejdelse af business case og kravspecifikation til diverse beslutningstagere

- Transition Management / Organisatorisk implementering
Konsulenten har haft stort behov for systematisk planlĂŚgning og arbejdet med implementering, da flere af hans projekter har betydet strukturel organisationsforandring - deriblandt stor virksomhedsfusion

- Leverandørstyring / Kontraktstyring
Konsulenten har indgüet i forhandlingsfasen i mange projekter og vÌret ansvarlig for leverandørstyring samt fungeret som Contract Manager ved siden af jobbet som projektleder.

- Agile metoder / Scrum
Har løbende benyttet Scrum og indgüet som Scrum Master under udviklingsprojekter.

- Risikoanalyse / ISO 27001
Konsulenten har lavet store sikkerhedsanalyser. Deriblandt datacenteranalyse jf. ISO 27001


Engelsk Flydende i skrift og tale
Dansk ModersmĂĽl


Projekterfaring

Periode: 2017/02 – 2017/5

Kunde (evt. afd.) KOMBIT
Titel/Rolle: Konsulent i Monopolbrudssekretariatet, KOMBIT
Beskrivelse: Ansvarlig for AFOS og ATP/KOMBIT
Politisk og struktureret arbejde ved udfasning af 17 KMD-monopolsystemer som skulle erstattes med nye løsninger pü tvÌrs af KL, KOMBIT, Udbetaling Danmark (ATP).

• Ansvarlig for AFOS (Arbejdsgruppen For Operationelt Samarbejde). En gruppe med repræsentanter fra KL, KOMBIT og ATP, som varetog ansvaret for økonomi, nye krav, behov eller mangler, som kunne dukke op undervejs i monopolbrudsprogrammet.
• Facilitator ved møder i styregrupper og samarbejdsgrupper på tværs af monopolsbrudsprojektet, ATP, KOMBIT og KL


Periode: 2016/04 – 2017/01

Kunde (evt. afd.) IT-Forsyningen
Titel/Rolle: Projektleder, leverandørstyring og Cost Analyst
Beskrivelse: Føderationsprojekt IdP
Projektleder ved implementering og opsÌtning af en fÌlleskommunal føderationsløsning (SafeWhere Identify Provider). PrimÌrt opstüet ved kommunernes behov for opkobling til Kombit-støttesystem efter monopolbrud med KMD.
Resultatet var udvikling af IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte nedenstüende behov som de tre kommuner stod overfor:
• Opkobling til Kombit støttesystem
• Håndtering af autentifikation/logon via SSO til cloudbaserede systemer
• Etablering af brugerdatabase for brugere uden AD-logon
• Stille kommunernes systemer til rådighed for ikke AD brugere
• De enkelte applikationer, der udstilles via Access Manageren, kan differentieres mht. login metoder og kommuner
Anvendte vÌrktøjer Cost analysis, Stakeholder Management, Risikoanalyse, TCO, ROI etc.
Prince2

Periode: 2016/09 – 2016/12

Kunde (evt. afd.) IT-Forsyningen
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Exchange
Ballerup kommune fik opgraderet deres eksisterende Exchange 2007 platform til en nyere version Exchange. Ballerup Kommune havde nogle systemer der skulle integreres med Exchange. Disse systemer kunne ikke integreres med den eksisterende Exchange version 2007, hvorfor Exchange platform blev opdateret til Exchange 2010.
Anvendte vÌrktøjer Cost Analysis, Stakeholder Management, Risikoanalyse, TCO, ROI

Periode: 2016/10 – 2016/12

Kunde (evt. afd.) IT-Forsyningen
Titel/Rolle: Scrum Master
Beskrivelse: PC-udskiftning til Ballerup-, Egedal-, og Furesø Kommune
Projektets formål var at udskifte tre kommunernes bærbare pc’er.
Resultatet var at forløbet blev gennemført som forventet. Succesen var dokumentation af processerne, som har gjort, at der nu kører faste procedurer IT-Forsyningen og kommunerne imellem, sü en løbende udskiftning kan foregü løbende og uden at vÌre et reelt projekt.
Anvendte vÌrktøjer Scrum, Cost analysis, Stakeholder Management, Risikoanalyse

Periode: 2016/09 – 2017/01

Kunde (evt. afd.) TandlÌgerne i CFT, Ballerup, Egedal og Furesø Kommune
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Nyt Journal- og røntgensystem til tandlÌgerne
Projektets formül var at udskifte alle kommunernes nuvÌrende løsninger til Êt nyt samlet system for alle kommunerne, sü det büde var mere brugervenligt, effektiv og med betydelig bedre billedkvalitet for røntgen.
Resultatet var en ĂĽrlig besparelse pĂĽ samlet 65%, hvorfor pengene for projektet ville vĂŚre tjent hjem efter 3,5 ĂĽr
Anvendte vÌrktøjer Cost analysis, Stakeholder Management, Risikoanalyse, TCO, ROI etc.
Prince2

Periode: 2016/04 – 2017/02

Kunde (evt. afd.) IT-Forsyningen
Titel/Rolle: Konsulent
Beskrivelse: Syv forskellige nye byggerier – bl.a. Furesø Rådhus
Konsulentarbejde i forbindelse med byggerier:
• Vejledning af IT opsætning og kravspec. til arkitekt og entreprenører
• Bud på IT-løsninger som Access Points, DSL, Netværk, Alarmsystem, Fiber, Rack etc.
• Økonomi, Cost Benefit
• Granskning
• Forhandlinger med entreprenør og andre leverandører

De første byggerier er tidligst fÌrdige til august 2017.

 

Periode: 2015/06 – 2016/03

Kunde (evt. afd.) Atea
Titel/Rolle: Projektleder og Cost Analyst
Beskrivelse: Analyse af konsolideringsmuligheder for datacentre
Projektets formül var at hjÌlpe kunden til det bedste fremtidige resultat for datacentre, ved at vurdere økonomiske omkostninger og besparelser ved konsolidering af datacentre. Vurdere den bedste struktur og styrke den samlede it-sikkerhed
Resultatet var en ny datacenterstrategi, kortlÌgning over kundernes fremtidige behov, oplÌg til ny fremtidig datacenterløsning.
Anvendte vÌrktøjer Cost analysis, Stakeholder Management, Risikoanalyse, TCO, ROI etc.
Prince2

Periode: 2015/03 - 2015/11

Kunde (evt. afd.) Atea
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Kunde- og dokumentportal
En ny løsning som tog udgangspunkt i den aktuelle SharePoint-løsning, forretning og de fremadrettede behov, sü den nye portal kunne skabe optimal vÌrdi for virksomheden
• Resultat: dox.com (SharePoint 2013)
Anvendte vÌrktøjer SharePoint, Risk Management, Test Management, Prince2

Periode: 2015/03 – 2015/07

Kunde (evt. afd.) Atea
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: ISO 27001 analyse af datacentre
Udarbejdet analyse af datacentrene stillet over for sikkerhedskravene i ISO 27001
Anvendte vÌrktøjer ISO 27001, Risk Management, Cost Analysis
 

Periode: 2015/03 - 2015/10

Kunde (evt. afd.) Atea
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: ITIL Service Catalogue
• Udarbejde templates til at udfyldelse af services (Fact Sheets, Product Sheets, Value Parameters og Service Descriptions)
• Skabe overblik over alle services
• Få prissat services
• Udarbejdelse af SLA
• Klarlægge og udarbejde processer i henhold til ITIL i fællesskab med sælgere og teknikere
Anvendte vÌrktøjer ITIL

Periode: 2015/08 - 2015/11

Kunde (evt. afd.) Pronestor
Titel/Rolle: Scrum Master
Beskrivelse: Udvikling af kunde- og dokumentportal baseret pĂĽ Microsoft SharePoint 2013
• Migrering af tidligere SharePoint-løsning
• Udarbejde kravspecifikation som synliggøre de aktuelle og fremtidige behov, så den nye portal kunne skabe optimal værdi for virksomheden
• To ugentlige Scrums (møder) med udviklere, så tasks for udviklingen af ny portal kunne færdiggøres
Anvendte
vÌrktøjer Microsoft SharePoint 2013

Periode: 2015/04 - 2015/08

Kunde (evt. afd.) Atea
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Systematiserings-projekt af datacentre
• Business Case og økonomistyring af projektet
• Skabe overblik af daværende processer og udvikle nye hertil
• Systematisering og mærkning af kabler, racks m.m.
• CAD-tegninger
• Registrering af alt udstyr i datacentrene
• Kurser for medarbejdere
• Leverandørstyring
Anvendte vÌrktøjer Prince2, CAD, LEAN

 

Periode: 2014/06 - 2015/02

Kunde (evt. afd.) EY
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Print Plus
Reducering fra en printflĂĽde pĂĽ 296 til en printflĂĽde pĂĽ 126 og en besparelse pĂĽ over 1,5 millioner kr. pr. ĂĽr.
• Business Case
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Forhandlinger med leverandører
• Leverandørstyring
• Implementering Formål/indhold,
Anvendte vÌrktøjer Prince2

Periode: 2013/11 - 2015/02

Kunde (evt. afd.) KPMG/EY
Titel/Rolle: Projektleder ved fusion mellem KPMG og EY 2014
Beskrivelse: Alt skulle vÌre parat til den 1. juni 2014 (Big Bang), hvor KPMG DK blev blev sammenlagt med EY International. Efterfølgende skulle alt finjusteres.
Omkring 25 forskellige nationaliteter deltog i programmet. Under hvert projekt har vĂŚret mellem 5-25 team members.

Konsulentens projekter:
• Infrastructure Transition Project - migrering af servere, databaser fra KPMG til EY
• Cisco Videoconferencing - Nyt videokonferencesystem i DK
• Service Management - Tilpasning og udrulning af ServiceNow i DK
• Tilpasning mellem Adivisory IT KPMG-EY Advisory/TAS (500 medarbejder)
• Tilpasning mellem TAX KPMG og TAX EY (450 medarbejdere)
• On-Site Support Transition - Organisatorisk ændring af IT Support
• Udrulning af 1800 Laptops

En stor del af projekterne indeholdt:
• Behovsanalyse for valg og indhold jv. medarbejdere
• Forhandlinger med leverandører
• Koordinering
• Salg af brugt udstyr

Revisorer og konsulenter kunne fortsĂŚtte det daglige arbejde pĂĽ "dag 1" efter sammenslutningen.

Anvendte vÌrktøjer Contract Management, Lean, Scrum, Transition

 
Periode: 2013/09 - 2013/12

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Scrum Master og designer
Beskrivelse: Nyt Contract Management System
• Kravspecifikation
• Design og opsætning i SharePoint 2010
Anvendte vÌrktøjer SharePoint, Scrum

Periode: 2013/03 - 2013/08

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Outsourcing af mailsystem
Flytning af KPMG Danmarks mailsystem til KPMG International i Holland. Outlook Exchange blev migreret fra Danmark til Holland, hvor det fortsatte i drift.

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Business Case
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Test Management
• Implementering Projektstørrelsen (timer eller kroner)
• Resultat
Anvendte vÌrktøjer Prince2

Periode: 2013/02 - 2013/07

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Print Fleet 2012
KPMGs printflĂĽde pĂĽ 206 printere blev reduceret til 95 printere og priserne pĂĽ print/kopi blev reduceret med 40%

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Business Case
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Forhandlinger med leverandører
• Leverandørstyring
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2
 
Periode: 2011/04 - 2011/08

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Scrum Master
Beskrivelse: Ny partnerportal

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Design
• Test Management
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2

Periode: 2012/05 - 2013/03

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Service Management projekt - TopDesk

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Business Case
• Cost Analysis og økonomi
• Infrastruktur
• Udrulning
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Forhandlinger med leverandører
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2

Periode: 2011/09 - 2012/04

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Videokonference i KPMG

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Business Case
• Cost Analysis
• Forhandlinger
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Forhandlinger med leverandører
• Leverandørstyring
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2
 
Periode: 2010/01 - 2010/07

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: InfoskĂŚrm projekt

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Business Case
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Forhandlinger med leverandører
• Infrastruktur
• Leverandørstyring
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2

Periode: 2009/11 - 2010/04

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: Projekt KIS
Udvikling af Add-in til Word, PowerPoint og Excel samt nye templates, skrifttyper, grafer etc.

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Konsulenten var ansvarlig for følgende
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Design
• Test Management
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2

Periode: 2009/04 - 2010/01

Kunde (evt. afd.) KPMG
Titel/Rolle: Projektleder
Beskrivelse: SharePoint 2010
Opgradering af gammel portal

Konsulenten var ansvarlig for følgende:
• Business Case
• Økonomistyring
• Behovsafdækning/kravspecifikationer
• Forhandlinger med leverandører
• Leverandørstyring
• Kursusundervisning
• Implementering
Anvendte vÌrktøjer Prince2


Křn: Mand

Fřdselsĺr: 1977

Fřlgende arbejdstid sřges: Freelance.

Arbejdssted: Křbenhavns Amt.

Hjemmeside: linkedin.com/in/esbensoe

CV'et er sidst ćndret: 17-05-2017.

  Kontakt vedkommende

  Print

  Tilbage